Olika slags fobier

Social fobi och Specifik fobi

Fobier

Vid fobier är ångesten knuten till bestämda situationer, föremål eller platser.

Social fobi

En person med social fobi är rädd för situationer där han eller hon kan bli bedömd och granskad av andra personer.

T ex tala inför andra, uttrycka en åsikt i en diskussion, presentera sig etc.
Han eller hon är också rädd för att bete sig på ett sätt som känns förödmjukande eller genant, t ex rodna, darra när man dricker kaffe, svettas, visa att man har ångest etc. Helt enkelt rädd för att göra bort sig inför andra.

Det finns två olika sorters social fobi, den generella som innebär att man får ångest så fort man skall vistas bland andra människor, att man inte kan släppa koncentrationen på sig själv utan det känns som om man står i centrum för allas granskning och blir noggrant iakttagen av andra i väntan på att man skall göra något fel eller konstigt.

Den andra sorten; specifik social fobi innebär att man får ångest i situationer där man skal prestera något medan andra tittar på. T ex. äta, skriva eller kanske hålla föredrag. Detta är den lindriga formen av social fobi. Det vanligaste är tyvärr att man lider av båda formerna samtidigt.

De flesta människor som lider av social fobi lägger sig till med något som kallas säkerhetsbeteende. Det kan innebära att man gör saker för att dölja sin rädsla, dölja den så att ingen annan skall se den. Några exempel: om man rodnar lätt kanske man lär sig att lägga make up så att det inte syns att man rodnar, man vänder sig bort varje gång man tar en klunk kaffe ur koppen så att ingen ser att man skakar, försöker få andra att prata med varandra så att uppmärksamheten dras ifrån en själv vid en bjudning etc. Detta är bara ett litet axplock, det finns lika många säkerhetsbeteenden som det finns folk som lider av social fobi. Men det utmärkande för dem alla är att den som använder det tror sig inte kunna klara ut situationen utan dem. Säkerhetsbeteenden hindrar patienten att få en klar och realistisk bild av vad de verkligen kan och inte kan klara av. De stjälper nämligen mer än de hjälper.


Behandling socialfobi 

I kognitiv beteendeterapi får man hjälp av terapeuten att identifiera sina säkerhetsbeteenden, sedan får patienten aktivt träna på att bryta dessa. Man tränar på att förändra sin uppmärksamhet och skifta fokus samt att modifiera den negativa självbilden. Man gör också beteendeexperiment och beteendetester med och utan säkerhetsbeteende. Exponeringen är så klart också en mycket viktig och användbar metod i arbetet, då utsätter man sig för ångestladdade situationer på ett nytt sätt. Detta görs när man lärt sig att skifta fokus och tränat bort sina säkerhetsbeteenden. Behandling av social fobi kan göras såväl i individualterapi som i grupp. 


Specifik fobi

Specifika fobier är vanligen väl avgränsade till en enda typ av föremål eller platser, som t ex ormar, getingar, spindlar, blod, hissar eller andra slutna rum, sprutor, höga höjder etc.


Behandling specifikfobi 

Principen för behandlingen är att patienten måste möta det han/hon är rädd för, så att de inser att det faktiskt inte var lika farligt som de trodde. Man utsätter sig för det successivt, i små, små steg får patienten med coaching från terapeuten närma sig den ångestväckande situationen, d.v.s. exponera sig. Man får då en upplevelse och en registrering i hjärnan att man klarade situationen. Detta innebär att man kan gå vidare till allt svårare situationer i takt med att man klarar av de lättaste.
Resultatet blir att det utvecklas mer realistiska föreställningar både om situationen och om patientens egen förmåga att hantera situationen.

I regel behandlar man de specifika fobierna i s.k. En- sessions- behandlingar, det innebär att man håller på tills föremålet/platsen inte längre framkallar någon ångest hos patienten.

Hur lång tid det tar är väldigt individuellt, men någonstans mellan 3-8 timmar utöver bedömningssamtalet får man räkna med om man vill bli botad. Efteråt är det viktigt att man själv fortsätter att exponera sig för att vidmakthålla de nya kunskaperna som hjärnan registrerat.


Att hålla en spindel i handen kan vara målet med en spindelfobibehandling, patient och terapeut gör upp om målen tillsammans. Patienten skall aldrig utsättas för något hon eller han inte vill.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

31.08 | 20:00
FOBIER har mottagit 1
19.02 | 13:30
VAD ÄR ÅNGEST? har mottagit 2
09.01 | 08:39
ATT MÖTA SIN ÅNGEST har mottagit 2
26.03 | 20:36
VAD ÄR KBT? har mottagit 1
Du gillar den här sidan