Spel, Droger, Mat, Sex och Alkohol

Kort om Spelmissbruk och spelberoende

För de allra flesta är spel om pengar ett nöje men för vissa kan det få förödande sociala och ekonomiska konsekvenser.
Spelmissbruk är ofta ett dolt missbruk som inte bara drabbar den som är beroende utan kan också drabba de anhöriga hårt. I likhet med de flesta andra folkhälsoproblem drabbas de som redan har en svår social och ekonomisk situation hårdast av spelmissbruket och dess följder. 

Spelberoende innebär att inte kunna kontrollera sitt spelande och att spelandet har lett till allvarliga negativa konsekvenser. Beroende av spel har många likheter med andra missbruk, exempelvis alkohol- och narkotikamissbruk. Vid spelande reagerar hjärnans belöningssystem på liknande sätt som när man dricker alkohol. Spelandet kan även leda till negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser.

 

Definition av spelberoende
Spelberoende enligt DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, är ett vanligt och erkänt system av diagnoskriterier för psykiska problem:Under en längre tid återkommande visat olämpligt spelbeteende som tagit sig minst fem av tio följande uttryck:

*Tänker ständigt på spel (tex upptagen av att tänka på tidigare spelupplevelser,
av att planera inför nästa eller av att fundera över hur han eller hon
skall skaffa pengar till spelandet).

*Behöver spela för allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt

*Har misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta spela  

*Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa spelandet eller sluta spela

*Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet, exempelvis känsla av hjälplöshet, skuld, ångest, depression

*Försöker vinna tillbaka pengar som man förlorat på spel

*Ljuger för att dölja omfattningen av sitt spelande för anhöriga, terapeuter och andra personer

*Har begått brott för att finansiera sitt spelande

*Har äventyrat eller förlorat en viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av spelandet

*Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som uppstått på grund av spelandet

KBTerapi i Vallarum erbjuder manualbaserad KBT vid företrädesvis* spelmissbruk till både spelare och deras anhöriga.

Behandlingsmål
                               

·    Minimera negativa konsekvenser för patienten och för närstående.  

·    Eliminera eller minska riskerna för att ”falla” eller återfalla.  

·    Erhålla färdigheter att kunna hantera negativa känslor som ångest, stress, ensamhet etc.  

·    Få möjlighet att erfara alternativ till spelandet.

 

Behandlingen består av 12 sessioner á 3h i grupp, 4 av dessa är återfallsprevention.

Behandlingen kan också göras individuellt, då med 12 sessioner á 2h.

Utöver detta erbjuds boostersessioner som uppföljning var tredje månad i ett år, för att förstärka behandlingen och vidmakthålla det nya beteendet.

 

 


 

 * Även patienter med andra missbruksproblem än spel, kan erbjudas manualbaserade behandling. Den ges då enskilt, ej som gruppbehandling om det inte framkommer särskilda önskemål om detta från uppdragsgivaren som oftast är kommunen eller en enskild arbetsgivare.
Alla måste vara nyktra/drogfria under behandlingen.

 Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

31.08 | 20:00
FOBIER har mottagit 1
19.02 | 13:30
VAD ÄR ÅNGEST? har mottagit 2
09.01 | 08:39
ATT MÖTA SIN ÅNGEST har mottagit 2
26.03 | 20:36
VAD ÄR KBT? har mottagit 1
Du gillar den här sidan