VAD ÄR KBT?

Vad är KBT?
KBT
är förkortning av Kognitiv Beteende Terapi. I denna terapiform fokuserar man på samspelet mellan individen och omgivningen samt på individens känslor, beteende och tankar. KBT har sin förankring i kognitionspsykologin, inlärningspsykologin och i socialpsykologin.

Kognition avser allt som rör intellekt och kunskap. Detta innebär inte bara medvetna tankar de man kan berätta om, utan också ”bilder” som passerar hjärnan på en nanosekund. Det kan även vara idéer och/eller omedvetna tendenser att tolka situationer enligt ett invant mönster. Exempel: En 40 årig kvinna som haft en inte alltför bekväm uppväxt, i familjen fanns missbruk vilket ledde till att hon hamnade i en rad olika fosterhem. I skolan blev hon som fosterbarn ofta misstänkt för allt fuffens som hände. Idag kan hon inte gå in i en affär och bara titta, utan måste alltid köpa något vare sig hon behöver det eller ej. Detta är för att hennes tankar hela tiden kretsar kring att hon tror att de som arbetar i affären tror att hon är där för att stjäla något.

Beteende har en något bredare betydelse inom KBT; det innefattar medvetna handlingar, omedvetna eller automatiska reaktioner, vanor, rent fysiologiska reaktioner, känslor och även ibland tankar. Beteende är alltså något som kan förändras genom olika former av inlärning. Exempel: Som ovan, men nu kommer vi till hennes beteende. När hon kommer in i en affär försöker hon göra sig så ”osynlig” som möjligt genom att kura ihop sig i jackan, undvika de gångar där det finns andra kunder samt ideligen se sig om över axeln.

I exemplet ovan kan man tydligt se hur våra tankar styr vårt beteende och hur tokigt det kan bli eftersom risken att bli misstänkt för snatteri nog är betydligt större med ett sådant beteendet. Man ser också hur hennes sociala situation som barn har påverkat hennes tankar om vad folk tror om henne.

Terapin då?
Jo, i KBT använder terapeuten sig av den så kallat Sokratiska metoden som går ut på att man skall lära sig att påverka ett negativt sätt att tänka och därmed upptäcka de tankemönster som styr hur man ser på sig själv och sitt handlande.

Den Sokratiska frågetekniken terapeuten använder går ut på att ställa frågor till patienten tills han själv finner de rätta svaren.
Det var på detta sätt Sokrates undervisade.

Frågan skall formuleras så att den lämnar utrymme till eftertanke och omprövning av tidigare uppfattning

Vallarums KBTerapi
Vallarumsvägen 292
275 68 Vollsjö
Mobil: 0707-175229
Mail:
VallarumsKBTerapi@gmail.com
Orgnr: 6209244380

Sokrates blev tvingad att begå självmord genom att dricka en bägare med avkok på växten stormhatt. De som tvingade honom var de styrande i Athen, de ansåg att Sokrates var farlig eftersom han lärde sina adepter att tänka själv. På den tiden var det politikerna som skötte tänkandet, inte folket.......

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

31.08 | 20:00
FOBIER har mottagit 1
19.02 | 13:30
VAD ÄR ÅNGEST? har mottagit 2
09.01 | 08:39
ATT MÖTA SIN ÅNGEST har mottagit 2
26.03 | 20:36
VAD ÄR KBT? har mottagit 1
Du gillar den här sidan